Slide EDUCACIÓ AUDIOVISUAL<< RECEPCIÓ DE LA RECEPCIÓ A LA CREACIÓ UNA RELACIÓ CANVIANT AMB LES IMATGES FÀBRICA DE SOMNIS?