Slide Una selecció de 50 pel·lícules que han tingut un lloc especial en la història de Drac Màgic ja sigui per la seva programació en el context de cicles cinematogràfics o cursos pedagògics; ja sigui per l'exhaustivitat i interès dels materials didàctics que es van crear entorn d'elles.

Una col·lecció de 50 pel·lícules que es poden veure a través de la plataforma de visionat online Filmin. També posem a la disposició del públic dossiers i fitxes pedagògiques elaborats en diferents etapes de la cooperativa i que acompanyen el visionat oferint un anàlisi detallat de les pel·lícules, plantejant propostes de treball adequades a diferents cicles escolars i, en definitiva, oferint una idea de les aproximacions de Drac Màgic a l'educació audiovisual.