Slide DIVERSITAT NARRATIVA I ESTÈTICA METODOLOGIES RECEPCIÓ COEDUCACIÓ ARXIU EXPERIÈNCIA CINEMATOGRÀFICA
EXPANDIDA
DOBLATGE
AL CATALÀ I
ACCESIBILITAT
GENEALOGIES ESPAI DE RELACIÓ,
ESPAIS DE CREACIÓ
PENSAMENT CINEMATOGRÀFIC
FEMINISTA
XARXES I COMPLICITATS