Slide << << EDUCACIÓ AUDIOVISUAL I ARA? RECEPCIÓ Crear i fer cinema no és, única i exclusivament, dirigir una pel·lícula. Els espais de recepció poden ser, a partir del diàleg, el gaudi compartit, el descobriment estètic i l’especulació imaginativa, espais primordials per a la creació audiovisual. Generar moments de recepció col·lectiva que apel·lin a l’alumnat, els seus desitjos, preocupacions i realitats a partir de peces o fragments seleccionats de la història del cinema és generar una oportunitat educativa per aprofundir en els seus interessos tot aprenent a descodificar la narrativa audiovisual i a imaginar codis visuals que els puguin ser propis i afins.

Aquestes imatges pertanyen a alguns dels programes organitzats per Drac Màgic i que s'orienten en aquesta direcció, com és el cas del Cine Àgora, un projecte d’Aprenentatge i Servei on els i les alumnes programen i organitzen un cineclub escolar.
RELATS FÀBRICA
DE SOMNIS?
UNA RELACIÓ
CANVIANT AMB
LES IMATGES
CAP A UNA EDUCACIÓ FEMINISTA: TRANSVERSALITAT dhdhdhdhddhdhd
Presentació del curtmetratge Organizar lo impossible per part de Vania Arana de las Kellys en el context del programa Cine Àgora a l’institut Icària (Curs 2017-18) i Cartell realitzat durant els tallers del programa Cine Àgora al institut Icària (Curs 2017-18)