Slide CINEMA I FEMINISMES << XARXES I COMPLICITATS LES CINEASTES I ELS PÚBLICS L'ENTRAMAT FEMINISTA COMPLICITATS CINEMATOGRÀFIQUES CONNEXIÓ INTERNACIONAL:
APRENENTATGE I SUPORT