Slide << << EDUCACIÓ AUDIOVISUAL La proclama feminista “la coeducació és l’educació” també va inspirar un dels textos emblemàtics de la Mostra Internacional de Films de Dones. Anna Solà Arguimbau i Marta Selva Masoliver signen l’article “El cinema de dones és el cinema” que obre, a mode d’editorial i de declaració d’intencions, el llibre Diez años de la Muestra internacional de films de mujeres de Barcelona (Barcelona: Paidós, 2002). COEDUCACIÓ RELATS CAP A L'EDUCACIÓ FEMINISTA:
TRANSVERSALITAT
LA
COEDUCACIÓ
ÉS
L'EDUCACIÓ
dhdhdhdhddhdhd
LA MOSTRA COM A ESPAI DE PENSAMENT INSERTAR PEU DE FOTO