Slide FÀBRICA DE SOMNIS? << << Aquests dossiers -pertanyents a diferents èpoques de la trajectòria de Drac Màgic- mostren algunes estratègies pedagògiques mitjançant les quals hem volgut posar al centre la qüestió de la mirada feminista sobre la cultura audiovisual. L’escola feminista és encara avui una reivindicació i els reptes són molts: coresponsabilitat en les feines de cura i en els usos del temps, currículums amb una inserció no discriminatòria dels saber de les dones i de les seves aportacions a la història del coneixement, una formació afectiva i sexual feminista des de l’educació infantil, menjadors saludables, patis enjardinats i un ús del llenguatge no sexista, no androcèntric, tant en les comunicacions verbals i escrites com en relació amb les imatges. L’educació visual i audiovisual és cabdal per a la intervenció feminista a les escoles, que ha d’integrar una anàlisi crítica dels modes de representació audiovisual i de les estratègies narratives de les produccions cinematogràfiques i digitals.

La perspectiva de gènere i feminista travessa totes les fases de la tasca educativa de Drac Màgic. Està present en les metodologies de treball i en les dinàmiques de les activitats, en la selecció de fragments cinematogràfics i audiovisuals -pel que fa a la diversitat dels models que es mostren però també pel que fa a l’autoria- o en l’ús d’un llenguatge inclusiu.
EDUCACIÓ AUDIOVISUAL COEDUCACIÓ RELATS GRUPS DE DONES
I ESPAIS FEMINISTES
LA
COEDUCACIÓ
ÉS
L'EDUCACIÓ
dhdhdhdhddhdhd
ARXIU PEDAGÒGIC