Slide << Conferències pronunciades per les teoriques Ann Kaplan i Teresa de Lauretis a la 4a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona (1997) << La Mostra Internacional de Films de Dones neix en un context d'acció pedagògica i de creació conceptual, com una forma d’il·luminar un espai enfosquit per l’androcentrisme cinematogràfic. A grans trets, la crítica cinematogràfica feminista havia desvetllat: que entre totes les absències de la historiografia oficial hi havia la de les cineastes, que la interpretació de les obres cinematogràfiques des dels paradigmes introduïts pel pensament feminista posava en evidència els mecanismes amb què es construeix la discriminació de gènere o identitària en el terreny de la representació i que l'autoria cinematogràfica femenina enriquia el món cinematogràfic amb noves visions que ampliaven el repertori temàtic però, sobretot, amb aportacions particulars pel que fa a l'experimentació i a la innovació. Aquestes guies de pensament cinematogràfic han guiat fins a l’actualitat l’acció cultural que impulsa la Mostra. CINEMA I FEMINISMES PENSAMENT CINEMATOGRÀFIC FEMINISTA L'ARTICULACIÓ
D'UNA CRÍTICA
FEMINISTA
L'ARTICULACIÓ
D'UNA CRÍTICA
FEMINISTA
dhdhdhdhddhdhd
L'ENTRAMAT FEMINISTA RELATS SOM EL QUE ARXIVEM