Slide << << Programa de la 20a Escola d’estiu organitzada pel Il.lustre Col.legi de doctors i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de Catalunya on tenia lloc la conferència Anàlisi de l’univers televisiu impartida per Marta Selva i Anna Solà (1993) EDUCACIÓ AUDIOVISUAL METODOLOGIES RELATS CINEMA I HISTÒRIA UN CONTEXT
DE RENOVACIÓ
PEDAGÒGICA
Al llarg dels setanta i els vuitanta del segle XX, Drac Màgic elabora un apropament pedagògic a les pel·lícules que passa, necessàriament, per la descodificació dels elements que configuren el llenguatge cinematogràfic i per la indagació sobre el sentit dels films en la història del cinema i en els entorns culturals de producció i de recepció.

La proposta formativa ”Iniciació a la lectura del film” es va dissenyar com a curs especialment indicat per al professorat que volgués profunditzar en les possibilitats educatives del cinema. La lectura del film que es proposava constava de tres fases: la primera, dirigida a descodificar els elements propis del llenguatge audiovisual (muntatge, enquadrament, angulació...); la segona, centrada en aïllar els elements aliens al mitjà però plasmats al film (la trama, les referències...) i una última fase concretada en proposar una lectura connotativa segons la qual es copsés un nou nivell de sentit.
Programació per a professorat L’audiovisual com a recurs pedagògic (del 14 de desembre al 22 de març 1983)
Dossier Iniciació a la lectura del film encarregat a Drac Màgic per la Generalitat de Catalunya (1983)