Slide << EDUCACIÓ AUDIOVISUAL METODOLOGIES Reportatge sobre la cooperativa Drac Màgic al programa Va de cine (TV3) Aquest reportatge presenta algunes claus metodològiques i alguns objectius de Drac Màgic a les dècades dels setanta i vuitanta del segle XX, així com mostra la videoteca i el primer ordinador de la cooperativa. << RELATS UN CONTEXT
DE RENOVACIÓ
PEDAGÒGICa
I SI...?