Slide << << L’activitat de divulgació de la cultura cinematogràfica feminista l’hem desenvolupat en xarxa i en col·laboració amb espais i grups de dones. Cicles de cinema, cinefòrums i debats, ponències, jornades i xerrades han estat diversos formats per compartir els films i les crítiques cinematogràfiques fetes des del feminisme amb diferents grups de població, en diferents espais, a diverses geografies del país. EDUCACIÓ AUDIOVISUAL COEDUCACIÓ RELATS LA COEDUCACIÓ ES L'EDUCACIÓ CAP A L'EDUCACIÓ
FEMINISTA
dhdhdhdhddhdhd
UN ESPAI DE RELACIÓ ENTRAMAT FEMINISTA Exemples d'activitats de divulgació de la cultura cinematogràfica feminista a través de diferentes formats: programa I Jornades sobre les dones Inmigrades coorganitzades per Drac Màgic (1994) ; Exemple d'activitat organitzada amb el motiu del 8 de mars, la dona i el seu lleure a càrrec de Anna Solà emmarcada al programa del Ajuntament de Canovelles (1995); Ponència Dones i ciutat a l’espai mediàtic a càrrec de Drac Màgic per al I Congrès de Dones de Barcelona (1999