Slide PROGRAMACIÓ INFANTIL /
10/07/21 a les 16:30h – Filmoteca de Catalunya
Cinema i feminismes: PROGRAMACIÓ INFANTIL /
08/05/21 a les 16:30h – Filmoteca de Catalunya
genealogies ACTIVITAT /
25/05/21 a les 19h – Filmoteca de Catalunya
PROGRAMACIÓ INFANTIL /
12/06/21 a les 16:30h – Filmoteca de Catalunya
Antoni Kirchner, delegat de Cinematografia i vídeo (1982-2001) i de la Filmoteca de Catalunya (1983-1997) explica el paper de la Filmoteca de Catalunya durant els inicis de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona així com el rol de Drac Màgic en la introducció de programes pedagògics en la filmoteca.
ANTONI KIRCHNER