Slide Trobada de programadores de festivals, mostres i altres espais d’exhibició cinematogràfica a la Bonne (2018) << La tasca de Drac Màgic i la Mostra Internacional de Films de Dones en el camp dels feminismes cinematogràfics és possible gràcies a xarxes de complicitat que, de manera formal o informal, han contribuït a promoure la germinació d’espais feministes dedicats a veure, discutir, pensar i fer cinema de dones. Espais i iniciatives com La Sal, Ca la Dona, La nostra illa, La Bonne o Dones Visuals són alguns punts cardinals en aquest mapa històric de complicitats a la ciutat de Barcelona i a Catalunya. << CINEMA I FEMINISMES XARXES I COMPLICITATS RELATS dhdhdhdhddhdhd
CONNEXIÓ
INTERNACIONAL:
APRENENTATGE I
SUPORT
LES CINEASTES
I ELS PÚBLICS
UN ESPAI DE RELACIÓ Sessió Feminisme i teoria fílmica impartida per Laura Mulvey (2005) LES LLAVORS DE "LA MOSTRA"