Slide Als anys setanta del segle XX, gràcies a l'acció de festivals de dones, cinemateques, arxius, departaments d'universitat i altres iniciatives cinèfiles, es va començar una feina col·lectiva d'investigació sobre els nous significats que apareixien en escena gràcies als estudis anomenats "de gènere" i als nous instruments d'anàlisi introduïts per la crítica cinematogràfica feminista.

A l’Estat espanyol va ser especialment cabdal la feina de Giulia Colaizzi, gràcies a qui es van traduir al castellà, per primera vegada, molts dels textos fundacionals d’aquest pensament cinematogràfic. La seva investigació Feminismo y teoría fílmica (València: Episteme, 1995) suposa una fita pionera per l’accessibilitat al pensament audiovisual feminista en castellà.

Drac Màgic beu d’aquests textos, debats i pensaments per nodrir les programacions de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona.
<< << CINEMA I FEMINISMES PENSAMENT CINEMATOGRÀFIC FEMINISTA LA MOSTRA
COM A ESPAI
DE PENSAMENT
dhdhdhdhddhdhd
LA MOSTRA
COM A ESPAI
DE PENSAMENT
LES LLAVORS DE "LA MOSTRA" RELATS Diverses fotografies d'actes amb participació de pensadores com Laura Mulvey (2004 i 2017) i Giulia Colaizzi (1996) en la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona CAP A UNA EDUCACIÓ FEMINISTA: TRANSVERSALITAT