Slide << <<
Programació d’El Cinema con a centre d’interès
per a EGB
(Curs 83-84)
EDUCACIÓ AUDIOVISUAL METODOLOGIES RELATS UN CONTEXT
DE RENOVACIÓ
PEDAGÒGICA II
Els moviments de renovació pedagògica a Catalunya van suposar la desarticulació del franquisme als centres educatius, però també el desplegament de nous models de formació per a una educació emancipadora. El cinema i la cultura audiovisual esdevingueren material sensible per qüestionar les assignatures monolítiques i proposar metodologies articulades des dels interessos de l’alumnat i des de la interdisciplinarietat del coneixement.

En aquell context es van desenvolupar unes propostes metodològiques que, en la seva essència, segueixen formant part de la pedagogia de Drac Màgic avui en dia. Per acostar l’educació cinematogràfica a escoles es van elaborar dos mètodes, un per a l’educació primària i un altre per a la secundària: per als infants d’EGB es proposava “El cinema com a centre d’interès” i per a l’alumnat de BUP, COU i FP, “El cinema com a matèria interdisciplinar”.
I SI...?
Programació dels Cicles de història, filosofia, literatura, ètica, art i música, geografia i llengües estrangeres a través del film para BUP, COU i FP (Curs 88-89)