Slide << << EDUCACIÓ AUDIOVISUAL METODOLOGIES RELATS Programació d’El Cinema com a centre d’interès per a 1r i 2n d’EGB (Curs 90-91) UN CONTEXT
DE RENOVACIÓ
PEDAGÒGICA
Programa de les I Jornadas de pedagogía de la imagen emmarcadas en el Festival Internacional de Cinema de Gijón (11, 12 i 13 de juliol de 1982) amb les conferències de Marta Selva, Anna Solà, Ramon Rull i José Enrique Monterde El juliol de 1982, en el marc del 19è Certamen Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud de Gijón, van tenir lloc les “I Jornadas sobre pedagogía de la Imagen”. La participació de Drac Màgic es concreta en quatre conferències pronunciades per Anna Solà, Ramon Rull, José Enrique Monterde i Marta Selva al voltant d’experiències pràctiques i de metodologies clau emprades per accedir als centres educatius i per intervenir en l’educació d’infants i joves mitjançant el cinema.

Les ponències “El cine como centro de interès” i “El cine como materia interdisciplinar”, així com l’apropament a la formació en llenguatge cinematogràfic, proposaven la superació del paradigma utilitarista del cinema com a il·lustració i de les pel·lícules com a simples arguments per posar en valor l’interès propi del mitjà cinematogràfic, els seus llenguatges, les possibilitats de la narrativa audiovisual, la diversitat de propostes estètiques, els universos visuals i iconogràfics i el potencial interdisciplinar.
INICIACIÓ
A LA LECTURA
DEL FILM