Slide I ARA? << << Muntatge de fragments de Cinema: Cinema i història EDUCACIÓ AUDIOVISUAL METODOLOGIES RELATS DONES,
CINEMA I HISTÒRIA
CINEMA I
HISTÒRIA
Una de les característiques de continuïtat de les tasques desenvolupades per Drac Màgic al llarg dels seus 50 anys ha estat aquesta dualitat metodològica: l’experiència pràctica de l’educació cinematogràfica a les aules i a altres contextos genera corpus teòric i acadèmic que, de nou, i circularment, alimenta la nostra praxis educativa i evoluciona amb les noves experiències. No hi ha una recepta pedagògica universal que funcioni amb tots els films ni en tots els contextos. Les mutacions en els materials didàctics al llarg del temps (dossiers, muntatges de fragments audiovisuals, dinamitzacions...) deixen constància d’una pràctica atenta a l’evolució de les lectures que els films susciten en moments i contextos diferents. FRAGMENTS DE CINEMA