Slide << Aparicions a la revista Cavall Fort de Un invent diabòlic, El gran viatge dels blaus i Viatge a Melònia pel·lícules distribuïdes per l'associació Cavall Fort - Drac Màgic - Rialles << A mitjans dels anys setanta, en el context d'un règim fanquista agonitzant, però que també necessitava aparentar una certa tolerància a ulls exteriors, a Catalunya van sorgir iniciatives culturals que volien utilitzar el català amb normalitat. Aíxi afloren projectes educatius i culturals com Drac Màgic o la organitzadora d'espectacles infantils Rialles, entre molts d'altres.

És en aquest context, cap al 1977, que Drac Màgic s’associa amb la revista infantil en català Cavall Fort i la organitzadora d’espectacles infantils Rialles i funden l’associació cultural Cavall Fort- Drac Màgic- Rialles. L’associació neix amb la finalitat de normalitzar la difusió de cinema infantil doblat al català.
DISTRIBUCIÓ DE CINEMA INFANTIL DOBLATGE AL CATALÀ I ACCESIBILITAT L'ASSOCIACIÓ
CAVALL FORT-
DRAC MÀGIC-RIALLES
PACK
MÀGIC
dhdhdhdhddhdhd
RELATS